WIE ZIJN WIJ / ABOUT US
DE SHIHTZU
ONZE REUEN / OUR MALES
OZE TEVEN / OUR FEMALESN
TEVEN IN RUSTE/OLD FEMALES
KOPPELKLASSE
AMSTAFF SCOTT
PUPPIES
DE HOEVE
HERPLAATSING
SHOWFOTO'S
ONZE GEFOKTE NESTJES
NOUHEYLA
LAYANAH
REGENBOOG / RAINBOW
TRIMSALON
LINKS
GASTENBOEK / GUESTBOOK

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........
 
Welkom op onze website over het mooie ras de Shih-Tzu.

Land van herkomst: Tibet (Vroegere Beschermheer,Engeland)

Korte geschiedenis van het ras
De Shih Tzu is een van de vier rassen die oorspronkelijk uit Tibet afkomstig zijn. Hij stamt af van de Apso, die daar dienst deed als waakhond, geestenbezweerder en gelukbrengende talisman. Een aantal van deze kleine honden werd als felbegeerd geschenk naar het keizerlijk hof van China gestuurd. De honden zouden daar gekruist worden met de inheemse kleine tempelhond, de Pekinees. Pas in de jaren dertig van deze eeuw werd het ras door de Europeanen ontdekt. De Shih Tzu is een kleine, robuuste hond, sterk, lenig en zeer beweeglijk. Hij moet een overvloedige vacht hebben die bescherming kan bieden tegen vuil, vocht en kou. Het ras heeft een groot zelfvertrouwen en is een aangename en plezierige gezelschapshond. Zijn vacht moet continu verzorgd worden. Rasbeschrijving
De Shih Tzu is een krachtige, kleine hond met een overvloedige vacht, een fiere houding en een bijzonder en expressief gezicht. Hij beweegt zich trots en levendig en is een zeer charmante verschijning.

 • Hoofd: breed en rond, met de ogen wijd uit elkaar geplaatst. De snuit moet ca. 2,5 cm lang zijn, de neusspiegel is zwart of donker leverkleurig bij leverkleurige honden of honden met een leverkleurige aftekening.
 • Ogen: groot, donker en rond, maar niet uitpuilend.
 • Oren: groot en lang, worden hangend gedragen.
 • Gebit: krachtig, met brede kaken, licht ondervoorbijtend of tanggebit.
 • Hals: matige lengte, fraai gebogen.
 • Lichaam: rechthoekig zonder lang te zijn. De borstkas dient diep en breed te zijn en de rug recht.
 • Ledematen: de botten dienen krachtig te zijn en de voor- en achterbenen zo recht mogelijk en evenwijdig, het lichaam goed gespierd.
 • Voeten: rond en stevig, met dikke voetzolen.
 • Staart: hoog aangezet, wordt in een boog over de rug gedragen.
 • Gangwerk: trots, krachtig en vloeiend.
 • Vacht: lang, dicht en met een goede ondervacht.
 • Kleur: alle kleuren zijn toegestaan.
 • Schofthoogte: niet meer dan 27 cm.

Brief history of the breed
The Shih Tzu is one of the four varieties come originally from Tibet. He is descended from the Apso, who served as a watchdog, exorcist and lucky talisman. Some of these little dogs were highly prized as a gift to the imperial court of China sent. The dogs there would be crossed with the native small temple dog, the Pekinese. Only in the thirties of this century the breed was discovered by the Europeans. The Shih Tzu is a small, sturdy dog, strong, agile and very mobile. He must have an abundant coat that can protect against dirt, moisture and cold. The breed has a great self-confidence and is a pleasant and enjoyable pet. His coat should be cared for constantly.
Breed
The Shih Tzu is a powerful, small dog with an abundant coat, and a proud attitude and a very expressive face. He moves and pride is a very lively and charming appearance.

 • Head: Broad and round, with eyes wide apart. The muzzle should be approximately 2.5 cm long, the nose is black or dark liver in liver colored dogs or dogs with liver-colored markings.
 • Eyes: Large, dark, round but not prominent.
 • Ears: large and long, are hanging.
 • Teeth: Strong, with wide jaws, slightly undershot or level bite.
 • Neck: Moderate length, well arched.
 • Body: rectangular without long. The chest is deep and wide, and the back straight.
 • Limbs: the bones must be strong and the front and rear legs as straight as possible and parallel, well muscled body.
 • Feet: Round and firm, with thick pads.
 • Tail: set high, in an arch over the back.
 • GAIT: proud, powerful and smooth.
 • Coat: long, dense and with a good undercoat.
 • Color: All colors are permitted.
 • Height: not exceeding 27 cm.